ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ